PRIVACY POLICY

MRP Fasion biedt via deze website producten aan, waarbij jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij we ons houden aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG).

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WE?

Bij het gebruik van de website laat je bepaalde gegevens achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Hieronder vind je het overzicht van gegevens die je aan ons kunt verstrekken. Bijvoorbeeld als je een online bestelling doet, een aankoop of retour in de winkel, je inschrijft voor onze nieuwsbrief, je aanmeldt voor een account.

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betaalgegevens;
 • Aankoopgeschiedenis;
 • Overige persoonsgegevens welke je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een account aan te maken

Daarnaast  worden er ook automatisch gegevens verzameld als je onze website bezoekt (afhankelijk van de cookie-instellingen):

 • Locatiegegevens;
 • Activiteiten op de website(s);
 • (Tijdelijk) IP-adres en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 

WAT IS DE GRONDSLAG EN MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Volgens de privacywetgeving mogen we jouw gegevens alleen gebruiken als er een juridische grondslag is. Wij verwerken je persoonsgegevens als je hier toestemming voor hebt gegeven, op basis van uitvoering van de overeenkomst, gerechtvaardigd belang of het voldoen aan een wettelijke verplichting ten behoeve van de onderstaande doeleinden:

 • Versturen van de bestelling, verwerken van de betaling en communicatie over de bestelling;
 • Regelen van een persoonlijke omgeving (dashboard) op de website(s) van MRP Fashion, bij het aanmaken van een account;
 • Voorkomen en bestrijden van fraude;
 • Identificatie;
 • Beveiliging;
 • Promotionele acties;
 • Social media;
 • Nieuwsbrief en e-mail;
 • Reviews en klanttevredenheidsonderzoek;
 • Teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld fiscale wetgeving;
 • Analyseren van jouw activiteiten op de website van MRP Fashion om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Direct-marketing;
 • Analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • Vastleggen van bewijs.

Indien MRP Fashion voor deze doeleinden of andere doeleinden jouw persoonsgegevens verwerkt op grond van toestemming dan kun je deze toestemming op ieder moment en zonder opgaaf van redenen weer intrekken.

 

HOE LANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle persoonlijke data die we van je hebben of wij anonimiseren deze, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages. Uitgezonderd zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dat verplicht.

 

DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

MRP Fashion deelt jouw persoonsgegevens met andere (derde) partijen als je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, of als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. De partijen die van ons toegang krijgen tot jouw gegevens, mogen ofwel deze gegevens alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens MRP Fashion ofwel voor eigen doeleinden indien zij daar een grondslag voor hebben, in welk geval zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verwerken en beschermen van jouw gegevens.  Om je privacy te garanderen sluiten wij verwerkersovereenkomsten af met partijen die jouw persoonsgegevens in opdracht van MRP Fashion verwerken. Naast strenge beveiligingsmaatregelen worden jouw gegevens bijna altijd binnen de Europese Unie (EU) opgeslagen. In het uitzonderlijke geval dat gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de EU, dan zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. MRP Fashion blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging daarvan.

Op de website van MRP Fashion worden ook cookies geplaatst door derden, bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven. Meer informatie hierover vindt je in het Cookiestatement.

 

CONTACT (RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE VAN PERSOONSGEGEVENS)

Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens, of wil je gegevens wijzigen of verwijderen, dan kun je ons bereiken op onderstaand adres. Uitschrijven voor de nieuwsbrief, of je e-mailvoorkeuren aanpassen, kun je eenvoudig zelf doen in jouw WE IS ME account of via de link onderaan de nieuwsbrief zelf.

Per mail:

Info@MRPFashion.nl

Indien je van mening bent dat MRP Fashion jouw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van MRP Fashion op jouw verzoek van inzage, dan heb je het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vind je op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.MRP Fashion